News 1/5News 2/5News 3/5News 4/5News 5/5

SEMINAR PMF BRNO - Efektivní metody výběru zaměstnanců

Efektivní metody výběru zaměstnanců

Termín: 9. duben 2013, 12:00 - 16:00
Místo: Bosch Rexroth, spol. s r.o., Těžební 2, Brno Slatina

Během dvou workshopů, vedených zkušenými odborníky, se zaměříme na posílení znalostí a osvojení konkrétních technik, které vám usnadní výběr zaměstnanců. Součástí workshopů je sdílení zkušeností a praktická cvičení.

Program:
12.00 - 13.30 Behaviorální interview František Hroník, jednatel a ředitel, agentura Motiv P
Behaviorální interview patří validním metodám výběru. Ale nejen výběru. Představuje způsob myšlení, který je blízko manažerskému myšlení. Proto se na behaviorální interview podíváme ze širšího úhlu pohledu. Důležité budou pojmy "pozorovatelné chování", "od názoru k příkladu" apod. Samozřejmě si představíme techniku vedení behaviorálního a kompetenčního rozhovoru. Také se dotkneme techniky STAR, budeme se zabývat organizací takového rozhovoru a tvorbou behaviorálních otázek. Prostor bude ke sdílení zkušeností i ukázky vedení takového rozhovoru.

Čemu se budeme věnovat:
  • Behvaiorální způsob myšlení a management
  • Odlišení klasického a behaviorálního interview
  • Promítnutí kompetencí do behaviorálního interview
  • Tvorba otázek
  • Technika STAR
  • Protidůkaz
  • Scénář rozhovoru
13.45 - 14.15 Přestávka na kávu

14.15 - 14.25 Big Brother is watching you aneb využívání internetu pro odkrývání identity a zjišťování informací o potenciálním zaměstnanci, Michal Kankrlík, Sales and Marketing Director, IVITERA, a.s.
  • Odkrytí identity na internetu a jeho pozitivní a negativní důsledky
  • Využití recyklovaných kontaktů z jiných projektů pro efektivní nábor
  • Jak přesně zacílit a využít netradiční metody náboru s využitím internetu
14.25 - 16.00 Diagnostické metody výběru – jak s nimi efektivněji pracovat, Marek Procházka, Senior Consultant, Assessment Systems s.r.o.
Zaměříme se na:
• Využití psychodiagnostiky pro predikci úspěšnosti kandidáta na pozici; benchmarkové studie
• Rozlišení typů a zaměření diagnostických metod; problematika stylizace a podvádění
• Posuzování potenciálu a kompetencí pomocí diagnostických metod; kompetenční modely

Společně absolvujeme proces aplikace diagnostických nástrojů při výběru na konkrétní pozici: od způsobu definování požadavků (s fokusem na soft-skills, případně ve vazbě na firemní kompetenční model) až po hodnocení individuálních kandidátů podle definovaných kritérií. Svou pozornost zaměříme také na přesnější rozlišování výkonových, osobnostních i motivačních oblastí v souvislosti s efektivními způsoby a metodami jejich posuzování, a také na nejčastější rizika a úskalí.NEWS

...for recent NEWS updates please follow Top People on LinkedIn and Facebook

Co očekávají personalisté od agentur - HR Forum 2013

EXCHANGE MEETING Pivovar Bernard

facebook linkedin


direct search professionals