Etický kodex 1/5Etický kodex 2/5Etický kodex 3/5Etický kodex 4/5Etický kodex 5/5

Etický kodex

Profesionalita

Naším cílem je budovat dlouhodobá obchodní partnerství založená na důvěře a otevřenosti klientů i kandidátů. Zaručujeme profesionální a osobní přístup.

Diskrétnost a loajalita

Bez předchozího souhlasu nikdy neposkytujeme žádné informace třetím stranám. Nikdy nezasíláme životopisy bez osobních údajů (slepá CV) a jiné dokumenty bez souhlasu kandidátů. Nikdy neprezentujeme kandidáty, aniž by věděli, do jaké společnosti jejich CV posíláme.

Transparentnost a objektivita

Po celou dobu výběrového řízení poskytujeme maximální množství relevantních informací o celém procesu všem stranám. Pravidelně věcně reportujeme. Kandidáty posuzujeme vždy jen objektivně.

Rovné příležitosti

Kandidáty hodnotíme výhradně dle jejich profesního profilu a na základě referencí.

Fair-Play

Dodržujeme nejen smluvní, ale i nepsaná etická pravidla. Vážíme si naší konkurence a našich férových klientů. Díky nim jsme motivování se neustále zdokonalovat.

Ctíme Etický kodex AESC
NEWS

...for recent NEWS updates please follow Top People on LinkedIn and Facebook

Co očekávají personalisté od agentur - HR Forum 2013

EXCHANGE MEETING Pivovar Bernard

facebook linkedin


direct search professionals